ATENCIÓ MARES I PARES

Si voleu iniciar un debat o comentar qualsevol tema, podeu enviar els vostres escrits a
apajoanadempuries@yahoo.es

dilluns, 25 de novembre de 2013

ASSEMBLEA GENERAL DE PARES I MARES DE L’APA DE L’ESCOLA JOANA D’EMPÚRIES

Data: Dijous Divendres  28 de novembre
Hora: 20:00h del vespre  
Lloc: Escola Joana d’Empúries
L’ordre del dia :
  • Presentació de la Junta de l’APA.
  • Estat de comptes, inversions fetes i propostes.
  • Jornada continuada (jornada intensiva)
  • Llibres cooperatius.
  • Novetats en les activitats extraescolars.
  • Precs i preguntes.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Durant el mes de juliol prepararem el llistat d' ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DEL CURS 2017-2018

Durant el mes de setembre, un cop iniciades les classes, rebreu el llistat i els fulls d'inscripció.
Com el curs passat, les activitats s'hauran de pagar en el moment de fer la inscripció.
Les activitats s'iniciaran el mes d'octubre.