ATENCIÓ MARES I PARES

Si voleu iniciar un debat o comentar qualsevol tema, podeu enviar els vostres escrits a
apajoanadempuries@yahoo.es

dijous, 23 de juny de 2011

Ja hi ha la llista de llibres de text pel curs 2011-12

Hola a totes i tots,
Aquest any hem fet els tractes amb la llibreria "El Bruel" (que està davant de ca l'Anton) per tal que es pugui comprar tot el material en aquesta botiga a un preu raonable. Això permet que cada família compri només el que necessita. 
El curs passat s'havia de comprar per força el lot sencer i moltes mares es van queixar que ja tenien moltes coses del lot del curs anterior. A més, ara es pot anar qualsevol dia en horari de botiga i no només dos dies en tot l'estiu com abans.
Fins després
Junta Apa Joanad'empuries

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Durant el mes de juliol prepararem el llistat d' ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DEL CURS 2017-2018

Durant el mes de setembre, un cop iniciades les classes, rebreu el llistat i els fulls d'inscripció.
Com el curs passat, les activitats s'hauran de pagar en el moment de fer la inscripció.
Les activitats s'iniciaran el mes d'octubre.